top of page

Flagi - akcje malarskie

Obrazy na płótnach powiewające na masztach w przestrzeni miejskiej. Obrazy-flagi są rodzajem manifestu wokół spraw ważnych, istotnych z różnych powodów (estetycznych, naukowych, ogólnoludzkich czy osobistych). Obrazy flagi mogą zaistnieć w każdej przestrzeni publicznej.

bottom of page