top of page

Naznaczeni

Inspiracją projektu, w tym wystawy, były aktualne wydarzenia związane z pandemią wirusa – jej wpływ na życie codzienne ludzi i ich zachowania, ale przede wszystkim ograniczenia, jakie ze sobą niesie. Wystawa jest osobistym manifestem obecności i współczucia, komentarzem świadka wydarzeń.
Tematem obrazów stała się symboliczna postać ludzka opisująca ludzkie zachowania w czasie epidemii i zagrożenia. W procesie twórczym skoncentrowałam się na określeniu stanu ducha i ciała jednostki. Poszukiwałam w ten sposób cech „narodzonych”. W ten sposób w swoich obrazach dotknęłam spektaklu życia i śmierci w aspekcie społecznym, religijnym i politycznym. Jest to rozprawa nad człowiekiem i wartościami, które reprezentuje w czasie katastrofy. 

Akcja jest kontynuacją projektu stypendialnego „Flagi pani Flagi”, nawiązującego do idei wolności niosącej pozytywną energię, który zrealizowałam w 2019 roku i „Flagi nadziei” zaprezentowaną przed budynkiem Muzeum Miejskiego w Żorach 2 maja 2020 roku.
Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat honorowy objęli: Związek Polskich Artystów Plastyków oddział w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory,  Muzeum Miejskie w Żorach i portal Kultura i sztuka. Współpraca ze stowarzyszeniem artystycznym „E-artis”.

Fotorelacja: Piotr Flaga, Joanna Cyganek, Ewa Pańczyk, Anna Flaga.

Zobacz fotorelację

bottom of page