Odbicia wyobraźni

Cykl ten jest zbiorem grafik cyfrowych, które są wynikiem eksperymentów natury formalnej i warsztatowej. Bazą do ich powstawania była akwarela i gwasz.Seria charakteryzuje się pięknem i bogactwem kolorów, płynnych przejść kształtów, efektem rozlania oraz odbić lustrzanych. Powstałe obrazy mają oddźwięk liryczny i poetycki. Pozwalają odbiorcy na własne „patrzenie” i „widzenie”. Niejednokrotnie stają się ilustracją do „czyjejś” opowieści. Zaspokajają zmysł wizualno-estetyczny odbiorcy oraz pobudzać jego wyobraźnię. Format grafik do 100 x 100 cm.