top of page

7 grzechów głównych

Cykl obrazów-kolaży na płótnie mających na celu przedstawienie sklasyfikowanych w tradycji chrześcijańskiej siedmiu grzechów głównych, definiując poszczególne wady: gniew, pychę, lenistwo, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu oraz zazdrość. Obrazy stanowią część pracy doktorskiej „Więzień życia - artysta uwikłany w dramaturgię historii”. Cykl składa się z 7 tryptyków, 21 obrazów, w tym jeden w domyśle. Obrazy są efektem przeprowadzonych badań teoretycznych nad istotą grzechu i artystyczną wypowiedzią z zakresu etyki i wartości moralnych człowieka.
Cykl ten charakteryzuje się eksperymentowaniem z materią i formą (cięcie, zszywanie, dodawanie różnych elementów i tworzenie form przestrzennych).
Cykl zamknięty, prezentowany jako jedna całość. Poszczególne obrazy w formacie 160 x 100 cm, tryptyki 160 x 300 cm.

Praca pisemna rozprawy doktorskiej:

Więzień życia - artysta uwikłany w dramaturgię historii

bottom of page